Наукові пошуки вчених першої вітчизняної зоогігієнічної лабораторії Київської дослідної станції тваринництва «Терезине»