Розвиток основних тканин симентальської та напівкровної герефордської худоби