Залежність OPU-вилучення ооцитів корів від діаметра аспіраційної голки