Диференційне С-забарвлення хромосом ооцитів великої рогатої худоби