Пошук оптимального характеру режиму заморожуваня ембріонів ссавців