Біохімічні показники крові тварин при внутрілінійному розведенні і кросах