Імуногенетична характеристика ліній української м'ясної породи великої рогатої худоби