Екологічне забруднення і його вплив на клініко-фізіологічні показники у тварин