Деякі характеристики генофонду західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи